GNSS Analízis Központ

A KGO-ban a GPS, majd GNSS adatok feldolgozása több mint két évtizedes múltra tekint vissza. 1993 óta a BERNESE szoftvert egyre bővülő területeken használjuk saját tudományos alapkutatásainkhoz, K+F tevékenységeinkhez, hazai és nemzetközi szolgálatszerű feladatainkhoz. A tudományos igényű analízis célja a GNSS mérési adatokból szélső pontosságú geodéziai és geofizikai paraméterek (állomás pozíció és sebesség, illetve légköri jelkésleltetés) meghatározása és azok kutatási és gyakorlati célú felhasználása. Jelenleg a BERNESE 5.2 szoftvert használjuk és rendelkezünk kommerciális licenszével is.

A KGO-ban rendelkezésre állnak továbbá a GIPSY és GAMIT szoftverek licenszei is tudományos kutatási feladatainkhoz.

A GNSS adatfeldolgozási feladatok a következőképpen rendszerezhetőek:

 • NRT (Near realtime – közel-valósidejű, azaz az adott óra után 45 percen belüli eredmény) feldolgozása hazai és nemzetközi együttműködés keretében a GNSSnet.hu és a szomszédos országokban elérhető több mint 80 állomás GNSS mérési adatainak. Az analízis elsődleges célja a a GNSS jelek zenitirányú késleltetésének (ZTD) a meghatározása, amely adat bekerül a meteorológiai előrejelző modellekbe, pontosítva az előrejelzés megbízhatóságát. A feldolgozás 12 órányi adat bevonásával, CODE ultra-rapid műholdpálya felhasználásával óránkénti léptetéssel történik. Az eredményeket a megadott nemzetközi adatcsere formátumban az E_GVAP (EUMETNET GPS Vapour Programme) számára továbbítjuk. A feldolgozás eredményei és aktuális státusa az E_GVAP weboldalán megtekinthetők.
 • Az aktuálist megelőző nap 24 órás RINEX formátumú mérési adatainak napi rendszereséggel végzett rutin feldolgozása az állomások ellenőrzése, monitorozás céljából. A CODE rapid műholdpályára alapozott feldolgozást két hálózatra végezzük el:

  • a GNSSnet.hu állomások RINEX formátumú mérései adatainak monitorozó feldolgozása. A napi rendszerességgel aktualizált, újrakiegyenlített eredményeket koordináta idősorok formájában a GNSSnet.hu minőségellenőrző oldalán publikáljuk,
  • nemzetközi együttműködésben az EUREF Permanens Állomáshálózat (EPN) egy kiválasztott alhálózata méréseinek napi szintű rutin feldolgozása. A KGO az EPN egyik Analízis Központja (AC) amely 39 EPN állomás adatainak feldolgozását végzi. Az EPN Analízis Koordinátor (EPN ACC) valamennyi EPN Feldolgozó Központ monitorozó eredményét napi szinten kombinálja és publikálja.
 • A végleges precíz műholdpályák rendelkezésre állásával (az észlelést követő mintegy 6 hét) a fenti két hálózat adatait hetenként újra feldolgozzuk a legmegbízhatóbb állomáskoordináták és sebességek előállítása és az ETRS89 vonatkoztatási rendszer fenntartása céljából.

  • A GNSSnet.hu heti SINEX formátumú eredményei minden héten bekerülnek a CATREF szoftverrel végzett közös, az addigi összes heti eredményt magába foglaló kiegyenlítésbe. Ennek eredményei a hosszútávú monitorozást, állomáskoordináta és sebességmeghatározást, azok rendszeres frissítését (pl. ha egy állomáson antennacsere miatt változik az állomás koordináta) szolgálják.
  • az EPN Analízis Központok heti felbontású SINEX megoldásait az EPN ACC állítja elő valamennyi analízis központ eredményeinek közös kiegyenlítésével. Az európai szintű hosszútávú kombinált SINEX eredmények felhasználásával az EPN Vonatkoztatási Rendszer Koordinátor (2009-2017 között ez Kenyeres Ambrus volt) állítja elő az EPN egységes hálózati megoldását, amely az EPNCB weboldalán érhető el és amely többek között az ETRS89 kontinentális szintű vonatkoztatási rendszer fenntartásának alapjául szolgál.
 • GPS/GNSS mérési kampányok feldolgozása – az ETRS89 vonatkoztatási rendszer hazai meghatározásától kezdve (1993 illetve 2007) a mozgásvizsgálati (eseti lokális és az MGGA rendszeres kétévenkénti sorozatán) kampányokon át az INGA (Integrált Geodéziai Alapponthálózat) mérésekig valamennyi hazai GPS kampány ide tartozik.