GNSS meteorológia

A GNSS technológiát elsősorban navigációs és geodéziai pontosságú helymeghatározási célokra használják, ahol a többek között a légköri jelterjedés hatását modellekkel veszik figyelembe. A légköri modellezés pontosságát a troposzféra térben és időben változékony vízgőz-tartalma korlátozza, ennek pontosítására egyre komplexebb modelleket dolgoztak ki és alkalmaznak a feldolgozó szoftverekben.
Ami zavaró tényező a helymeghatározásban, az független és nagy információ-tartalommal bíró adat a meteorológiában, mert lehetőséget nyújt arra, hogy a GNSS adatfeldolgozás melléktermékeként megbecsüljük a troposzféra okozta jelkésleltetést, majd ebből a légkörben lévő vízpára mennyiségét. A KGO GNSS Analízis Központjában rutinszerűen dolgozunk fel 120 állomásról érkező mérési adatot a Bernese 5.2-es tudományos feldolgozó szoftverrel. A GNSS meteorológiai feldolgozás közel-valósidőben (NRT), óránként történik.

A feldolgozás meteorológiai vonatkozású eredményeit továbbítjuk az Országos Meteorológiai Szolgálatnak és az E-GVAP projekt keretében az angol Met Office-nak. Az E-GVAP (EUMETNET EIG GNSS water vapour programme) program az EUMETNET részeként jött létre 2005-ben, azzal a céllal, hogy a GNSS feldolgozásból származó késleltetéseket és vízgőz becsléseket az operatív meteorológia fel tudja használni az időjárás előrejelző modelljeikben. Napjainkban már több mint 2000 GNSS állomás adatainak az NRT analízise történik a projekt kereteiben.

A KGO SGO1 teszt megoldás néven 2015. januártól szolgáltatja az adatokat >99%-os rendelkezésre állással.

Ezt ábrázolja

E_GVAP programban résztvevő európai állomások eloszlása.

Ezt ábrázolja

KGO SGO1 feldolgozása beérkezésének késési statisztikája.Az E-GVAP programban a beküldött ZTD értékekből integrált vízgőzt számolnak minden állomásra. A résztvevő meteorológiai szolgálatok a ZTD adatokat asszimilálják a numerikus időjárás-előrejelző rendszerekben. Az elvégzett esettanulmányok alapján elmondható, hogy a GNSS adatok felhasználása semleges és pozitív hatással van a rövid távú numerikus időjárás előrejelzésre.

Ezt ábrázolja