Projektek

A KGO-ban folyó alapkutatás és kutatás-fejlesztés elsődleges forrásai mindeddig hazai és külföldi K+F projektek voltak, amelyek keretében a legfontosabb eredményeinket elértük. A KGO elsődlegesen kutatóhely, ezt a státuszt a szervezeti integrálódásunkat követően is megőriztük. A következőkben röviden felsoroljuk mindazon hazai és külföldi projekteket, amelyekben sikeresen vettünk rész vagy vezetőként vagy konzorciumi partnerként.

Hazai támogatású projektek:

 • OMFB - 2002-2004: az aktív GNSS hálózat kiépítésének megkezdése
 • GVOP - 2004-2006: Budapest környéki aktív GPS hálózat kiépítése
 • OTKA(NKFIH) 1990-2016 között összesen 10 projektben végeztük a VLBI technikai csillagászati célú (távoli rádióforrások kutatása) vizsgálatainkat illetve a GPS mozgásvizsgálatokat. A VLBI téma a KGO-ban a BFKH integrálódással megszűnt, a vonatkozó kutatások az MTA CSFK-ban folytatódnak.
 • MÜI – Magyar Űrkutatási Iroda - 2004 és 2009 között éves futamidejű támogatásokat nyertünk el a GPS mozgásvizsgálati illetve VLBI kutatásaink támogatására
 • MTA Kutatócsoport - 2007-2009: az MTA támogatásával, a BME ÁFG Tanszékkel együttműködve VLBI és műholdradar témában végeztük kutatásainkat.

EU-támogatású projektek:

 • PHARE - 1996: a PENC permanens állomás kiépítésének támogatása
 • UNIGRACE (1998-2002): a közép-kelet Európai országok abszolút gravimetriai hálózatainak összekötése, így létesült a KGO-ban a gravimetriai alappont
 • CERGOP (1997-1999 és 2003-2006): a Közép Európai GPS Mozgásvizsgálati Hálózat (CEGRN) kiépítését és rendszeres újramérését támogató projektek
 • COST 716 (2002-2005): Exploitation of Ground based GPS for climate and numerical weather prediction applications
 • INTERREG IIIC - 2006-2007: Az EUPOS kezdeményezés támogatása, a regionális integráció kialakítása, szabványok kidolgozása
 • ESA PECS - 2005 és 2015 között két projekt a műholdradar interferometria megismerésére, hazai bevezetésére, az eredmények validációjára illetve geodéziai integrációjára
 • COST ES 1206 (2014-2017): GNSS for Severe Weather and Climate (GNSS4SWEC)
 • H2020 - 2015-2019: az EPOS Implementation Phase összeurópai mega-projektben való résztvétel

Jelenleg egy-egy hazai és EU támogatású projektben veszünk részt:

 • NKFIH 101946: “'Európai szintű sebességmodell létrehozása permanens GNSS állomás-hálózatok integrációja alapján”. A projekt futamideje 2013-2017. A projekt célja az európai országok GNSS analízis központjai által szolgáltatott GNSS feldolgozási eredmények közös kiegyenlítése és egy egységes, az egész európai kontinenst lefedő sebességmező előállítása, amelyet mind geodéziai, mind geofizikai célokra fel lehet használni.
 • H2020: EPOS Implementation Phase projekt (2015-2019): a projekt célja egy jogi személyiséggel is bíró európai szintű kutatási infrastruktúra (ERIC – European Research Infrastructure Consortium) létrehozása, amely adatok és IT infrastruktúra szintjén integrálja a meglévő geofizikai infrastruktúrákat (szeizmológia, vulkanológia, GNSS hálózatok) ún. Tematikus és Integrált Alapszolgáltatások (TCS és ICS) formájában. Ezek olyan egységesített portálok lesznek, ahonnan a felhasználók egyszerűen hozzájutnak az őket érdeklő adatokhoz. A KGO ehhez a geofizikai célú GNSS adatok integrálásával, koordináta és sebességadatok szolgáltatásával járul hozzá.