GNSS Szolgáltató Központ

A folyamatosan működő GPS/GNSS állomások ma már kulcsszerepet játszanak a műholdas geodéziában és földtudományokban kutatási és gazdasági célokat szolgálva. Egy-egy ilyen hálózat kiépítése azonban komoly infrastrukturális alapokat igényel, ami különösen a kezdeteknél okozott nehézséget. Az első folyamatosan működő hazai GPS állomás indítása a KGO épületének tetején kiépített pilléren 1996-ban történt. A korábbi indítás egyetlen akadálya az állandó internet-kapcsolat hiánya volt. Az ország egyenletes lefedettségéhez szükséges, 60-70 km-es sűrűségben elhelyezett állomások kialakítása csak 2002-ben indulhatott el és 2009-ben fejeződött be, mely során 35 db magyarországi állomás épült ki elsősorban projekt-támogatások felhasználásával. A határközeli teljes lefedettség megvalósításához a szomszédos országokból még 19 állomást integráltunk a hálózatba.
Az állomások helyszíneinek kiválasztásánál figyelembe kellett venni

  • a biztonságos antenna és vevőkészülék elhelyezést, ezért kerültek az állomások épületekre, ahol lehetőleg egy földhivatal üzemelt,
  • az antenna kitakarás- és többutas jelterjedés-mentes helyen való felállítását,
  • a helyi adottságoknak megfelelően stabil pontállandósítástkellett kidolgozni úgy, hogy a pontjel hosszútávú stabilitása jobb legyen, mint ±1 cm,
  • megbízható, egységes protokoll szerinti adatkommunikáció meglétét.

Valamennyi állomás mérési adatait a GNSS Feldolgozó Központban folyamatosan feldolgozzuk, ezzel is monitorozva az állomások adatminőségét és geometriai stabilitását.
A GNSSnet.hu PENC és PEN2 állomásai az IGS (Nemzetközi GNSS Szolgálat) állomásai illetve további három állomással (BUTE, OROS, SPRN) az európai EUREF hálózatának részei, nemzetközi feldolgozó központok is feldolgozzák adataikat, így is hozzájárulunk a globális és európai geodéziai vonatkoztatási rendszer fenntartásához.
A GNSSnet.hu képezi a KGO GNSS szolgáltatásának egyik infrastrukturális pillérét, ahol referenciaállomásokról összegyűjtött adatokból utólagos feldolgozáshoz szükséges RINEX formátumú adatokat, a központi adatfeldolgozó program feldolgozása eredményeként pedig valós idejű korrekciókat állítunk elő és teszünk az interneten elérhetővé a szolgáltatás felhasználóinak.K-GEO Kalibráló Laboratórium

A Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában (KGO) Pencen működik a K-GEO Kalibráló Laboratórium, melyet geodéziai elektrooptikai távmérő műszerek és GNSS vevőberendezések kalibrálására hoztunk létre. A K-GEO Kalibráló Laboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 2000-től 2009-ig akkreditálta, majd 2014-ben újraakkreditálta. A Laboratórium a kalibrálási tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 „Vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című szabvány szerint végzi.

A távmérő műszerek kalibrálása Gödöllőn, az Országos Geodéziai Alapvonalon történik, melynek etalon-távolságait a Finn Geodéziai Intézet határozta meg 1987-ben és 1999-ben a jelenleg elérhető legpontosabb technikával, a Väisälä-féle fény-interferométerrel. Az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) a Gödöllői Országos Geodéziai Alapvonalat 2001-ben Országos Geodéziai Hosszetalonná nyilvánította. Kisebb pontosságú távmérő műszerek kalibrálását a KGO területén található “Penci Alapvonalon” végezzük. A Penci Alapvonal etalontávolságait a Gödöllői Alapvonalról vezettük le nagy pontosságú távmérő műszerekkel. Mindkét alapvonal pilléreinek a stabilitását rendszeresen ellenőrizzük.

Távmérő kalibrálás során minden kombinációban megmérjük a pilléreken lévő felhasználói pontjelek közötti ferde távolságokat. A kalibrálás eredményeként megadjuk az egyes távolság mérések hibáit azaz a mért és a helyes távolságok különbségét, valamint legkisebb négyzetek módszerével kiegyenlítő számítással meghatározzuk a műszer összeadó és szorzó állandóját. Az értékekhez tartozó mérési bizonytalanságot a szabványban előírt módon, eredő kiterjesztett bizonytalanságként adjuk meg. Minden műszerről kalibrálási jegyzőkönyvet és kalibrálási bizonyítványt állítunk ki.

A GNSS vevőberendezések kalibrálását a penci obszervatórium főépületének tetején, a PENC permanens állomás pillére körül létesített hálózatban végezzük el. A mikrohálózat koordinátáit rendszeresen meghatározzuk nagy pontosságú távmérő műszerrel és felsőrendű szintezéssel. PENC permanens állomás adatait a hazai és nemzetközi GNSS feldolgozó központok napi rendszerességgel dolgozzák fel, így naprakész információk állnak rendelkezésre PENC pont stabilitásáról valamint a GNSS rendszerek hibátlan működéséről. A GNSS kalibrálás mérésideje 6 óra, ezalatt folyamatos statikus mérést végzünk a hálózat egyik pontján. A méréseket 12 db 30 perces periódusra bontjuk és elvégezzük a vektorok feldolgozását. A feldolgozás során megkapjuk a kalibrálandó vevő és a PENC permanens állomás közötti 12 db vektor komponenseit, ezek átlagértékeit és az eredő kiterjesztett bizonytalanságait , majd képezzük a helyes értéktől való eltéréseket. Minden műszerről kalibrálási jegyzőkönyvet és kalibrálási bizonyítványt állítunk ki.

Kapcsolat: Virág Gábor,

ETRS89 -> (EOV, EOMA) transzformáció

A GNSS geodézia alapértelmezett vonatkoztatási rendszere az XYZ térbeli geocentrikus koordinátákkal adott ITRS (International Terrestrial Reference System) aktuális megvalósítása (jelenleg az ITRF2014 ) illetve annak európai megvalósítása az ETRS89. Ahhoz, hogy a térbeli XYZ koordinátákat a hazai földmérési és térképezési feladatokhoz a lokális elhelyezésű HD72 vonatkoztatási rendszerben (EOV koordináták) illetve a geometriai koordinátákat a fizikai magassági rendszerben (EOMA) adhassuk meg transzformációs eljárást kell alkalmazni.

A KGO által kidolgozott eljárás az ETRS89 – EOV rendszerek között az OGPSH pontok alapján definiált országos transzformációt alkalmaz, a síkba történő vetítést az EOV vetületi egyenletekkel végzi, majd az országos transzformációból adódó maradékhibákat a javításokat tartalmazó rácsháló pontjain belüli interpolációval veszi figyelembe. A magasságok átszámítását az INGA pontok és a magyarországi HGEO2000 geoidfelület felhasználásával végzi.

A transzformációs megoldás elérhető

  • valósidejű terepi alkalmazásokhoz (VITEL - Valós Idejű Transzformációs Eljárás), ahol a GNSS műszerekbe telepített transzformációs fájlok alkalmazásával valós időben megtörténik az ETRS89 rendszerben meghatározott térbeli XYZ koordináták a transzformációja a vízszintes HD72 illetve magassági EOMA vonatkozási rendszerekbe. A VITEL adatbázis a GNSS műszerforgalmazókon keresztül térítés ellenében érhető el.
  • irodai alkalmazáshoz, ahol a transzformáció egy központi szerveren végezhető el, amely az eht.gnssnet.hu címen érhető el. A megfelelő formátumba rendezett adatfájlok feltölthetők a szerverre, ahol megtörténik a transzformáció, amely után az eredményfájl letölthető. A transzformáció mindkét irányban elvégezhető, bárki számára térítésmentesen használható.